Provinformation

0.1
0.01 9999 No algae

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.595758 : 52.195758
Longitud min och max: -1.4372674 : -0.8372674
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1925
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.23. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.3 ± 4.0. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 24 ± 43. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
2.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Damm
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Sample for group: 
Thames WaterBlitz
Sample location city: 
Thame