Provinformation

7.5
0.035 9999 No algae

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.040154 : 51.640154
Longitud min och max: -1.23467965 : -0.63467965
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1059
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.11 ± 0.19. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.3 ± 3.9. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 28 ± 55. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

RIver Hart just before confluence with River Whitewater

Bild för Amanda Ingham

Amanda Ingham
måndag, september 14, 2015 - 16:05
Allmän information
Engelska
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Raining recently prior to sampling. Water very brown in colour.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Sample for group: 
Thames WaterBlitz
Sample location city: 
Thame