Provinformation

7.5
0.075 9999 No algae

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.651483 : 52.251483
Longitud min och max: -1.6714322 : -1.0714322
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2121
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.23. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.3 ± 3.8. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 25 ± 45. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Shiwers. Ditch draining mixed grazing land.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
ditch
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Sample for group: 
Thames WaterBlitz
Sample location city: 
Thame