Provinformation

0.1
0.075 12 Evenly dispersed Green

1b;15;18;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en god ekologisk status.

Resultaten indikerar att algblomningar kan förekomma i detta vatten.

Emellertid borde grumlighetsnivåerna vara högre om sådana blomningar förekommer. Är du säker på att dina värden är korrekta? Vänligen kontrollera dina resultat.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.207953 : 44.807953
Longitud min och max: 11.765234 : 12.365234
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 119
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.12 ± 0.18. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.9 ± 1.2. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 30 ± 52. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
8.00
Anteckningar: 
from last time, regrowth of vegetation, specially reeds. Birds: cormorans, great crested grebe, grey heron, swallow
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Damm
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Flytande alger
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Utsläpp från vägar i bostadsområden
Kan du se några bevis på följande vattenanvändning? (Välj alla som stämmer): 
Annat
none
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Fisk
Vattenfåglar
Är algerna...: 
Jämnt fördelade
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stadigt
Uppskatta vattennivån: 
Låg
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Grön
Sample for group: 
Parco Delta Po
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).