Provinformation

0.75
0.035 27 No algae Green

1c;4;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Hög grumlighet och grön vattenfärg indikerar förekomst av stora mängder fytoplankton (alger), vilket är karaktäristiskt för algblomning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.207578846031 : 44.807578846031
Longitud min och max: 11.921795842052 : 12.521795842052
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 119
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.12 ± 0.18. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.9 ± 1.2. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 30 ± 52. Din mätning: 27 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
3.00
Anteckningar: 
carp, mosquitofish,squacco heron
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Artificial Canal
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Skog
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Utsläpp från vägar i bostadsområden
Kan du se några bevis på följande vattenanvändning? (Välj alla som stämmer): 
Fiske
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Fisk
Vattenfåglar
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Långsamt
Uppskatta vattennivån: 
Hög
Kemisk
Nitratkväve: 
0.5-1
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
27.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Grön
Sample for group: 
Parco Delta Po
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).