Provinformation

7.5
0.075 12 No algae Other

1d;14;26;31;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Möjliga källor till Nitratkväveförorening omfattar avrinning av gödningsmedel, avlopp och boskapshållning.

Har du observerat någon föroreningskälla nära vattensamlingen? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 53.2727 : 53.8727
Longitud min och max: -3.2652 : -2.6652
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 23
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.15 ± 0.24. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.0 ± 3.7. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 34 ± 48. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
Bright sunny, but cool day with clear skies. Some houses to north west of site. Otherwise surrounded by agricultural land.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Ditch
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Annat
Plants
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Annat
No visible evidence of discharge. Possible run off from agricultural land and nearby houses.
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stilla
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Annat
Colurless/Slightly yellow Ph 7.18
Sample for group: 
Mersey Rivers Trust - River Guardians
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).