Provinformation

3.5
0.35 9999 No algae Colourless

1d;2;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Förhöjda Nitratkväve- och Fosfatfosforhalter indikerar stora bidrag av näringsämnen från det omgivande avrinningsområdet, vilket leder till övergödning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.488463839991 : 52.088463839991
Longitud min och max: -1.6521337509155 : -1.0521337509155
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2587
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.23. Din mätning: 0.35 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.7 ± 3.9. Din mätning: 3.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 24 ± 43. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Industriell
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
2-5
Fosfatfosfor: 
0.2-0.5
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz