Provinformation

7.5
0.15 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.41011872114 : 52.01011872114
Longitud min och max: -1.7175528287888 : -1.1175528287888
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2482
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.23. Din mätning: 0.15 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.7 ± 3.9. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 25 ± 46. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Betesmark/buskar
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
0.1-0.2
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz