Provinformation

0.1
0.01 17 Evenly dispersed Green

1c;15;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Resultaten indikerar att algblomningar kan förekomma i detta vatten.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.145 : 44.745
Longitud min och max: 11.139 : 11.739
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 63
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.03 ± 0.04. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.9 ± 1.7. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 46 ± 68. Din mätning: 17 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
10.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Skog
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Utsläpp från bostäder
Utsläpp från vägar i bostadsområden
Kan du se några bevis på följande vattenanvändning? (Välj alla som stämmer): 
Fiske
Bevattning
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Växter under ytan
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Är algerna...: 
Jämnt fördelade
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Långsamt
Uppskatta vattennivån: 
Låg
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
17.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Grön
Sample for group: 
San Lazzaro di Savena (BO)
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).