Provinformation

1.5
0.01 240 No algae Brown

1b;11;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en god ekologisk status.

Grumligheten är låg och halter av näringsämnen är låga och det finns inga belägg för algblomningar eller sedimentbelastning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.248250741759 : 44.848250741759
Longitud min och max: 11.846473235544 : 12.446473235544
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 119
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.12 ± 0.18. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.9 ± 1.2. Din mätning: 1.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 30 ± 52. Din mätning: 240 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Swollen river
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Annat
Black locust, False indigo-bush, common reed
Finns något av följande på vattenytan?: 
Skräp
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Utsläpp från vägar i bostadsområden
Kan du se några bevis på följande vattenanvändning? (Välj alla som stämmer): 
Fiske
Båtliv
Bevattning
Offentlig vattenförsörjning
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Vattenfåglar
Annat
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stadigt
Uppskatta vattennivån: 
Hög
Kemisk
Nitratkväve: 
1-2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
>240
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
Parco Delta Po
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).