Provinformation

1.5
0.01 9999 No algae Colourless

1b;35;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en god ekologisk status.

Måttligt förhöjda Nitratkvävehalter.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.507866 : 52.107866
Longitud min och max: -2.222631 : -1.622631
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 272
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.17 ± 0.28. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.3 ± 4.0. Din mätning: 1.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 29 ± 54. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation (Latitud, Longitud): 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Betesmark/buskar
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Annat
moss its the out fall of a pond above and water wheel
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
1-2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz