Provinformation

7.5
0.01 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.2879 : 51.8879
Longitud min och max: -1.7335 : -1.1335
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2187
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.13 ± 0.22. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.5 ± 3.8. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 25 ± 45. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
Vegetation- hawthorn, ivy, sycamore, lime and ash.Flowing well but looked shallow. Few leaves and twigs in the water.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Bostadsområde
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz