Provinformation

7.5
0.035 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 50.995681 : 51.595681
Longitud min och max: -0.637634 : -0.037634
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1536
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.18 ± 0.26. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.0 ± 4.3. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 27 ± 44. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
Water outlet from business park.
Inmatningsanordning: 
IOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Industriell
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Annat
Earth footpath.
Finns något av följande på vattenytan?: 
Skum
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz