Provinformation

0.1
0.035 9999 No algae Colourless

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.461993 : 52.061993
Longitud min och max: -1.747238 : -1.147238
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2369
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.23. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.7 ± 3.9. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 25 ± 44. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
2.00
Inmatningsanordning: 
IOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Sjö
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Annat
country park
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz