Provinformation

12
0.075 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.322967474584 : 51.922967474584
Longitud min och max: -1.7125813543797 : -1.1125813543797
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2471
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.13 ± 0.22. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.6 ± 3.8. Din mätning: 12 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 25 ± 45. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Sample taken downstream of Grove Sewage Treatment Works. Elevated pollution levels recorded. Discharge looked cloudy and lots suspended particals but had returned to clear at sampling point.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
>10
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz