Provinformation

3.5
0.035 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.43244 : 52.03244
Longitud min och max: -0.63 : -0.03
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1151
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.20 ± 0.28. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 3.6 ± 4.2. Din mätning: 3.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 24 ± 42. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation (Latitud, Longitud): 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Bruce1
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
2-5
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz