Provinformation

7.5
0.035 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.172059115703 : 51.772059115703
Longitud min och max: -2.562016635168 : -1.962016635168
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 583
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.13 ± 0.20. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 3.9 ± 3.1. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 41 ± 71. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Anteckningar: 
South side of road, flow from small spring fed stream just before it joins small brook.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Annat
Woodland
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Bristol Avon WaterBlitz