Provinformation

0.35
0.01 12 No algae Colourless

1a;11;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Grumligheten är låg och halter av näringsämnen är låga och det finns inga belägg för algblomningar eller sedimentbelastning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.19639800497 : 44.79639800497
Longitud min och max: 10.767429066564 : 11.367429066564
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 12
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.03 ± 0.03. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.5 ± 2.0. Din mätning: 0.35 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 17 ± 7. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
3.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Utsläpp från bostäder
Kan du se några bevis på följande vattenanvändning? (Välj alla som stämmer): 
Bevattning
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Grodor/paddor
Vattenfåglar
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Långsamt
Uppskatta vattennivån: 
Låg
Kemisk
Nitratkväve: 
0.2-0.5
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Aps Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).