Provinformation

1.5
0.035 32 No algae Brown

1c;16;28;32;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Måttliga grumlighetsnivåer kan försämra akvatisk biodiversitet genom att minska mängden ljus som når ned till djur och växter i vattnet.

Den måttliga grumlighetsnivån indikerar att markanvändningen i avrinningsområdet (t.ex. jordbruk, byggarbeten) skulle kunna påverka vattensamlingen.

Har du identifierat några sådana aktiviteter? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.196610181331 : 44.796610181331
Longitud min och max: 10.766975527744 : 11.366975527744
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 12
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.03 ± 0.03. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.5 ± 2.0. Din mätning: 1.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 17 ± 7. Din mätning: 32 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
3.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Utsläpp från bostäder
Kan du se några bevis på följande vattenanvändning? (Välj alla som stämmer): 
Bevattning
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Vattenfåglar
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Långsamt
Uppskatta vattennivån: 
Låg
Kemisk
Nitratkväve: 
1-2
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
32.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
Aps Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).