Provinformation

0.1
0.035 29 Floating mats Green

1c;6;24;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Flytande algmattor minskar möjligheten för solljus att tränga ned genom vattnet, vilket begränsar tillgängliga livsmiljöer för organismerna i vattnet.

Grumlighetsvärdena är också höga vilket kan resultera i ytterligare negativ påverkan genom att minska tillgänglighet av ljus för akvatiskt liv och öka risken för övergödning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.197 : 44.797
Longitud min och max: 10.78 : 11.38
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 16
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.03 ± 0.04. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.2 ± 1.7. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 30 ± 54. Din mätning: 29 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
3.00
Inmatningsanordning: 
Android
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Sjö
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Stadspark
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Flytande alger
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Utsläpp från vägar i bostadsområden
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Vattenfåglar
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Flytande växter
Är algerna...: 
Flytande mattor
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stilla
Uppskatta vattennivån: 
Låg
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
29.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Grön
Sample for group: 
Aps Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia
Group question: 
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
Is the algae...
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water level
Estimate the water flow
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).