Provinformation

3.5
0.075 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.365201 : 51.965201
Longitud min och max: -1.376867 : -0.776867
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2015
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.13 ± 0.22. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.4 ± 3.9. Din mätning: 3.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 26 ± 46. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Annat
garden/field
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
2-5
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz