Provinformation

0.1
0.01 9999 No algae Colourless

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.371 : 51.971
Longitud min och max: -1.565 : -0.965
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2527
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.13 ± 0.22. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.7 ± 3.9. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 25 ± 46. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
noticed algal blooms not present in other ponds
Inmatningsanordning: 
Android
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Damm
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Betesmark/buskar
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Inget vegetationsskydd
Finns något av följande på vattenytan?: 
Flytande alger
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Thames WaterBlitz