Provinformation

3.5
0.01 12 No algae Brown

1c;14;26;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Möjliga källor till Nitratkväveförorening omfattar avrinning av gödningsmedel, avlopp och boskapshållning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.688 : 52.288
Longitud min och max: -1.966 : -1.366
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 989
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.15 ± 0.26. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.1 ± 3.9. Din mätning: 3.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 32 ± 59. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Inmatningsanordning: 
Android
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Skum
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Inget
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stadigt
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
2-5
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
Wild Oxfordshire and the Evenlode Catchment Partnership
Group question: 
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Is the algae...
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).