Provinformation

3.5
0.035 40 No algae Yellow

1c;3;26;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Förhöjda Nitratkvävehalter och hög grumlighet indikerar förhöjda bidrag av näringsämnen från det omgivande avrinningsområdet, vilket kan ha påverka den akvatiska miljön negativt.

Möjliga källor till Nitratkväveförorening omfattar avrinning av gödningsmedel, avlopp och boskapshållning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.635578378 : 52.235578378
Longitud min och max: -1.890901839 : -1.290901839
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1395
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.24. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.0 ± 3.8. Din mätning: 3.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 28 ± 54. Din mätning: 40 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
Original sure after confluence
Inmatningsanordning: 
IOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Inget vegetationsskydd
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Flödande
Uppskatta vattennivån: 
Hög
Kemisk
Nitratkväve: 
2-5
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
40.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Gul
Sample for group: 
Wild Oxfordshire and the Evenlode Catchment Partnership
Group question: 
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Is the algae...
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).