Provinformation

7.5
0.01 12 No algae Colourless

1d;14;26;31;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Möjliga källor till Nitratkväveförorening omfattar avrinning av gödningsmedel, avlopp och boskapshållning.

Har du observerat någon föroreningskälla nära vattensamlingen? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.560736315 : 52.160736315
Longitud min och max: -1.94788384 : -1.34788384
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1889
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.24. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.4 ± 3.7. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 27 ± 47. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Little stock brook downstream coppice bundles

Bild för mattchilds.bruern

mattchilds.bruern
lördag, februari 22, 2020 - 00:00
Allmän information
Engelska
Totalt antal deltagare: 
2.00
Inmatningsanordning: 
iOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Flödande
Uppskatta vattennivån: 
Hög
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Wild Oxfordshire and the Evenlode Catchment Partnership
Group question: 
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Is the algae...
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).