Provinformation

0.1
0.01 40 No algae Brown

1d;5;27;32;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Hög grumlighet skadar akvatiskt liv genom att reducera tillgång av mat, försämra livsmiljöer och minska fiskaktivitet.

Den höga grumlighetsnivån indikerar att markanvändningen i avrinningsområdet (t.ex. jordbruk, byggarbeten) har en betydande påverkan på vattensamlingen.

Har du identifierat några sådana aktiviteter? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.562415127 : 52.162415127
Longitud min och max: -1.943443862 : -1.343443862
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1374
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.24. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.3 ± 3.8. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 28 ± 52. Din mätning: 40 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
Constructed bund capturing surface run off during high rainfall periods, part of NFM project.
Inmatningsanordning: 
IOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Nfm field corner bund
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Betesmark/buskar
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Inget
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stilla
Uppskatta vattennivån: 
Hög
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
40.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
Wild Oxfordshire and the Evenlode Catchment Partnership
Group question: 
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Is the algae...
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).