Provinformation

0.1
0.01 12 Evenly dispersed Yellow

1b;15;18;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en god ekologisk status.

Resultaten indikerar att algblomningar kan förekomma i detta vatten.

Emellertid borde grumlighetsnivåerna vara högre om sådana blomningar förekommer. Är du säker på att dina värden är korrekta? Vänligen kontrollera dina resultat.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.563179514 : 52.163179514
Longitud min och max: -1.938457468 : -1.338457468
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 1410
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.24. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.2 ± 3.8. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 27 ± 52. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
Field corner bund which intercepts land drains and over ground flow plus over spill from little stock brook during high flow periods.
Inmatningsanordning: 
IOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Field corner bund
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Flytande alger
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Är algerna...: 
Jämnt fördelade
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stilla
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Gul
Sample for group: 
Wild Oxfordshire and the Evenlode Catchment Partnership
Group question: 
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Is the algae...
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).