Provinformation

0.75
0.35 74 No algae Colourless

1c;9;24;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Måttligt förhöjda Fosfatfosforhalter kan gynna algblomning.

Grumlighetsvärdena är också höga vilket kan resultera i ytterligare negativ påverkan genom att minska tillgänglighet av ljus för akvatiskt liv och öka risken för övergödning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.047677833006 : 51.647677833006
Longitud min och max: -1.905045067958 : -1.305045067958
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 350
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.09 ± 0.17. Din mätning: 0.35 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.5 ± 3.4. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 28 ± 53. Din mätning: 74 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Water running from Tidcombe, Fosbury and Marten
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Ditch
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Långsamt
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
0.5-1
Fosfatfosfor: 
0.2-0.5
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
74.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Action for the River Kennet
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).