Provinformation

0.1
0.075 25 No algae Colourless

1d;5;27;32;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Hög grumlighet skadar akvatiskt liv genom att reducera tillgång av mat, försämra livsmiljöer och minska fiskaktivitet.

Den höga grumlighetsnivån indikerar att markanvändningen i avrinningsområdet (t.ex. jordbruk, byggarbeten) har en betydande påverkan på vattensamlingen.

Har du identifierat några sådana aktiviteter? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.048510435675 : 51.648510435675
Longitud min och max: -1.9106396747272 : -1.3106396747272
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 346
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.09 ± 0.17. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.5 ± 3.5. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 28 ± 53. Din mätning: 25 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Anteckningar: 
Taking water from Drunkards Meadow and a338
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Ditch
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Långsamt
Uppskatta vattennivån: 
Låg
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
25.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Action for the River Kennet
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).