Provinformation

0.75
0.035 14 No algae Colourless

1c;2;26

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Förhöjda Nitratkväve- och Fosfatfosforhalter indikerar stora bidrag av näringsämnen från det omgivande avrinningsområdet, vilket leder till övergödning.

Möjliga källor till Nitratkväveförorening omfattar avrinning av gödningsmedel, avlopp och boskapshållning.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.067727726931 : 51.667727726931
Longitud min och max: -1.8512383461418 : -1.2512383461418
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 492
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.12 ± 0.24. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 5.5 ± 3.6. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 26 ± 50. Din mätning: 14 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Anteckningar: 
Sample taken next to the Mill above the village sewer
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stadigt
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
0.5-1
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
14.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Action for the River Kennet
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).