Provinformation

0.75
0.01 9999 No algae Brown

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 51.440593511083 : 52.040593511083
Longitud min och max: -1.5422254066732 : -0.94222540667323
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 2398
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.14 ± 0.23. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 4.6 ± 3.9. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 26 ± 46. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Allmän information
Engelska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Water levels slightly high
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
backwater
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Stadspark
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Kemisk
Nitratkväve: 
0.5-1
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
Thames WaterBlitz