Provinformation

0.75
0.01 High No algae Yellow

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.859285878 : 59.459285878
Longitud min och max: 16.531020992 : 17.131020992
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 273
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.06 ± 0.09. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.2 ± 2.4. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 27 ± 34. Din mätning: High NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

4. Rolan

Bild för fwwsweden

fwwsweden
tisdag, februari 20, 2018 (Hela dagen)
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
4.00
Anteckningar: 
Is
Inmatningsanordning: 
IOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Dike
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Fisk
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stilla
Uppskatta vattennivån: 
Hög
Kemisk
Nitratkväve: 
0.5-1
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
High
Uppskatta vattenfärgen: 
Gul
Sample for group: 
Flen Eco Village
Group question: 
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
Is the algae...
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water level
Estimate the water flow
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).