Provinformation

0.1
0.075 9999 No algae Colourless

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.452963 : 59.052963
Longitud min och max: 16.715154 : 17.315154
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 23
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.10 ± 0.20. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.1 ± 0.0. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 0 ± 0. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

58.752963, 17.015154

Bild för villybosse

villybosse
torsdag, maj 31, 2018 - 19:43
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation (Latitud, Longitud): 
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Bostadsområde
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
VattenFokus Blitz