Provinformation

3.5
0.035 100 No algae Other

1d;3;27; 3;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Förhöjda Nitratkvävehalter och hög grumlighet indikerar förhöjda bidrag av näringsämnen från det omgivande avrinningsområdet, vilket kan ha påverka den akvatiska miljön negativt.

Den höga grumlighetsnivån indikerar att markanvändningen i avrinningsområdet (t.ex. jordbruk, byggarbeten) har en betydande påverkan på vattensamlingen.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.858 : 59.458
Longitud min och max: 16.534 : 17.134
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 215
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.06 ± 0.08. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.9 ± 2.0. Din mätning: 3.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 33 ± 40. Din mätning: 100 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Altnäs allé

Bild för pond

pond
lördag, december 29, 2018 - 14:30
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation (Latitud, Longitud): 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Ca 5 cm is som borras upp.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Dike
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Annat
Boskapsskötsel och mjölkproduktion.
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Växter som sträcker sig upp ur vattnet
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stilla
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
2-5
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
Ange resultat
100.00
Uppskatta vattenfärgen: 
Annat
Gråbrun.
Sample for group: 
Dunkern
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).