Provinformation

1.5
0.15 240 No algae Other

1c;2;26

Dina data indikerar att denna vattensamling har en svag ekologisk status.

Förhöjda Nitratkväve- och Fosfatfosforhalter indikerar stora bidrag av näringsämnen från det omgivande avrinningsområdet, vilket leder till övergödning.

Möjliga källor till Nitratkväveförorening omfattar avrinning av gödningsmedel, avlopp och boskapshållning.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.858 : 59.458
Longitud min och max: 16.534 : 17.134
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 301
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.06 ± 0.09. Din mätning: 0.15 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.2 ± 2.4. Din mätning: 1.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 31 ± 44. Din mätning: 240 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Altnäs dike

Bild för pond

pond
torsdag, mars 12, 2020 - 15:00
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
+3 C. Grumligt.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Dike
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Annat
Köttdjur.
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Växter under ytan
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stadigt
Uppskatta vattennivån: 
Hög
Kemisk
Nitratkväve: 
1-2
Fosfatfosfor: 
0.1-0.2
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
>240
Uppskatta vattenfärgen: 
Annat
Grågrön.
Sample for group: 
Dunkern
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).