Provinformation

0.1
0.01 9999 No algae Colourless

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.763 : 59.363
Longitud min och max: 16.408 : 17.008
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 282
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.06 ± 0.09. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.1 ± 2.3. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 27 ± 34. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

badbryggan Skebokvarn

Bild för m.e.malotaux

m.e.malotaux
onsdag, november 1, 2017 (Hela dagen)
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
turbidity 27
Inmatningsanordning: 
Android
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Sjö
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Betesmark/buskar
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Annat
vass
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Flen Eco Village