Provinformation

0.35
0.035 9999 No algae Brown

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.368152 : 58.968152
Longitud min och max: 16.634384 : 17.234384
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 25
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.10 ± 0.20. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.1 ± 0.0. Din mätning: 0.35 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 0 ± 0. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Buskhyttebäcken, nedan stenvalvsbron

Bild för sofi.nordfeldt

sofi.nordfeldt
söndag, maj 27, 2018 - 15:35
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation (Latitud, Longitud): 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Mycket lågt vattenflöde. Klart vatten, ej grumligt
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Skog
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
0.2-0.5
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
VattenFokus Blitz