Provinformation

1.5
0.075 12 No algae Colourless

1a;11;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Grumligheten är låg och halter av näringsämnen är låga och det finns inga belägg för algblomningar eller sedimentbelastning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.868177 : 59.468177
Longitud min och max: 16.526851 : 17.126851
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 215
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.06 ± 0.08. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.9 ± 2.0. Din mätning: 1.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 33 ± 40. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Dunkershall. Vägtrumma uppstöms.

Bild för pond

pond
fredag, december 7, 2018 - 15:00
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation (Latitud, Longitud): 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
+2 grader C.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Annat (ej. Kanal)
Dike
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Finns det några källor till förorening i närområdet? (Välj alla som stämmer): 
Annat
Utdikat för några år sedan. Jordhögar till vänster om diket.
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Flödande
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
1-2
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Dunkern
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).