Provinformation

0.35
0.15 9999 No algae Green

1b;9;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en god ekologisk status.

Måttligt förhöjda Fosfatfosforhalter kan gynna algblomning.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.763 : 59.363
Longitud min och max: 16.402 : 17.002
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 286
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.06 ± 0.09. Din mätning: 0.15 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.1 ± 2.4. Din mätning: 0.35 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 26 ± 33. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Änggärdet vid bron över ån

Bild för m.e.malotaux

m.e.malotaux
måndag, februari 5, 2018 (Hela dagen)
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
turbidity mindre än 14
Inmatningsanordning: 
Android
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Betesmark/buskar
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
0.2-0.5
Fosfatfosfor: 
0.1-0.2
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Grön
Sample for group: 
Flen Eco Village