Provinformation

0.1
0.75 9999 No algae Brown

1d;12;29;32

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Betydligt förhöjda Fosfatfosforhalter indikerar eutrofa förhållanden vilket typiskt leder till algblomningar.

Höga Fosfatfosforhalter kan också tyda på en lokal föroreningskälla (t.ex. ett avlopp, industriellt utsläpp eller avrinning från jordbruk).

Har du identifierat några sådana aktiviteter? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.4749482 : 59.0749482
Longitud min och max: 16.7000394 : 17.3000394
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 38
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.09 ± 0.17. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.2 ± 0.5. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 0 ± 0. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Nyköpingsån - Oxbacken

Bild för karinsundby77

karinsundby77
onsdag, maj 30, 2018 - 10:44
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
3.00
Anteckningar: 
Fosfatfosfor-värdet såg helt genomskinligt ut på plats efter att ha väntat 5 min. När jag skulle hälla ut provet så hade färgen ändrats; jämförde då igen m färgprovet och kom fram till provsvaret. 5 min efter provtagning var svaret < 0.02.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Å eller älv
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
0.5-1
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
VattenFokus Blitz