Provinformation

0.1
0.075 9999 No algae Brown

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 59.141712368 : 59.741712368
Longitud min och max: 17.564428452 : 18.164428452
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 25
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.03 ± 0.03. Din mätning: 0.075 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.2 ± 0.3. Din mätning: 0.1 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 15 ± 57. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Säbysjön

Bild för thomasakvo

thomasakvo
söndag, maj 27, 2018 (Hela dagen)
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
2.00
Anteckningar: 
Naturreservat
Inmatningsanordning: 
IOS enhet
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Sjö
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Skog
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
<0.2
Fosfatfosfor: 
0.05-0.1
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Brun
Sample for group: 
VattenFokus Blitz