Provinformation

0.35
0.035 9999 No algae Colourless

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.763 : 59.363
Longitud min och max: 16.408 : 17.008
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 223
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.07 ± 0.10. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 0.9 ± 2.0. Din mätning: 0.35 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 33 ± 40. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

soläng Skebokvarn

Bild för m.e.malotaux

m.e.malotaux
måndag, februari 5, 2018 (Hela dagen)
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
no
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
turbidity less 14
Inmatningsanordning: 
Android
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Bostadsområde
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Gräs
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Kemisk
Nitratkväve: 
0.2-0.5
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Flen Eco Village