Provinformation

0.75
0.035 9999 No algae Colourless

1a;34;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en väldigt god ekologisk status.

Halter av näringsämnen är låga.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 58.861 : 59.461
Longitud min och max: 16.493 : 17.093
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 231
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.07 ± 0.10. Din mätning: 0.035 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.1 ± 2.2. Din mätning: 0.75 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 28 ± 35. Din mätning: NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Vadsbrodammen

Bild för pond

pond
söndag, december 2, 2018 - 13:00
Allmän information
Svenska
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation (Latitud, Longitud): 
Totalt antal deltagare: 
1.00
Anteckningar: 
Glansis på dammen.
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Damm
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Skum
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Stadigt
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
0.5-1
Fosfatfosfor: 
0.02-0.05
Optisk
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
Dunkern
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).