Provinformation

7.5
0.01 12 No algae Colourless

1d;14;26;31;33

Dina data indikerar att denna vattensamling har en undermålig ekologisk status.

Möjliga källor till Nitratkväveförorening omfattar avrinning av gödningsmedel, avlopp och boskapshållning.

Har du observerat någon föroreningskälla nära vattensamlingen? Det vore hjälpsamt om du kunde lägga till den informationen genom att redigera dina inmatade data så att sådana observationer inkluderas.

Dessa värden kan förmodas variera över året i förhållande till vädermönster och förändringar i markanvändning. Snälla hjälp oss att bättre förstå det här ekosystemet genom att fortsätta att utföra mätningar.

Koordinater för närområdet
Latitud min och max: 44.14 : 44.74
Longitud min och max: 11.11 : 11.71
Genomsnitt, mätningar från medborgarforskare i ditt område:
Prov i samma område: 64
Genomsnittlig fosfatfosforkoncentration (mg/L): 0.03 ± 0.05. Din mätning: 0.01 mg/L
Genomsnittlig nitratkvävekoncentration (mg/L): 1.0 ± 1.9. Din mätning: 7.5 mg/L
Genomsnittlig grumlighet (NTU): 46 ± 68. Din mätning: 12 NTU

 

 


Jämför din mätning med utvalda områden

Zena

Bild för elena.maestrini

elena.maestrini
fredag, december 8, 2017 - 15:40
Allmän information
Ej definierad
Lägg till latitud/longitud manuellt: 
si
Geolokation: 
Totalt antal deltagare: 
6.00
Inmatningsanordning: 
Website
Ekologisk information
Typ av sötvattensansamling: 
Bäck
Vad är den huvudsakliga markanvändningen i närområdet?: 
Lantbruk
Vad består strandvegetationen av? (Välj alla som stämmer): 
Träd/buskar
Finns något av följande på vattenytan?: 
Inget
Vilket vattenliv finns det bevis för? (Välj alla som stämmer): 
Inget
Är algerna...: 
Inga alger
Hydrologiskt information
Uppskatta vattenflödet: 
Långsamt
Uppskatta vattennivån: 
Genomsnittlig
Kemisk
Nitratkväve: 
5-10
Fosfatfosfor: 
<0.02
Optisk
Vattenkvalitet - Secchitub (Grumlighet): 
<14
Uppskatta vattenfärgen: 
Färglös
Sample for group: 
San Lazzaro di Savena (BO)
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).