Taarifa ya sampuli

7.5
0.075 12 No algae Other

1d;14;26;31;33

Takwimu zako zinaashiria kuwa hali ya ikolojia ya eneo hili la maji hairidhishi.

Vyanzo vikuu vya kuongezeka kwa Nitreiti ni pamoja na mbolea kutoka mashambani, kutiririka kwa maji taka na shughuli za ufugaji wa wanyama.

Je umeshashuhudia chanzo cha uchafuzi  wa maji karibu na eneo lako? Tafadhali ongeza taarifa hii kwa kusahihisha takwimu zako za awali.

Viwango vya uchafuzi vinaweza kubadilika katika kipindi cha mwaka kutokana na hali ya hewa na mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Tafadhali tusaidie kuongeza uelewa kwa kuendelea kupima maji ya eneo hili mara kwa mara.

Vipimo vya kijiografia ya eneo lako
Latitudo:53.2727 : 53.8727
Longitudo:-3.2652 : -2.6652
Wastani wa vipimo vya Wanasayansi Wananchi wote katika eneo lako:
Sampuli katika eneo husika: 18
Wastani wa Fosifeti (mg/L): 0.10 ± 0.18. Vipimo vyako: 0.075 mg/L
Wastani wa Naitreiti (mg/L): 4.5 ± 3.9. Vipimo vyako: 7.5 mg/L
Wastani wa uchafu/tope (NTU): 15 ± 7. Vipimo vyako: 12 NTU

 

 


Linganisha vipimo vyako na vile vya maeneo yanayofahamika

Barton Point 1

kathyc's picture

kathyc
Sunday, October 29, 2017 - 15:40
Barton Point 1 looking east
Maelekezo
English
Idadi ya washiriki: 
2.00
Maelezo: 
Bright sunny, but cool day with clear skies. Some houses to north west of site. Otherwise surrounded by agricultural land.
Kifaa kilichotumika: 
Tovuti
Ikolojia
Aina ya eneo la maji: 
Mengineyo
Ditch
Matumizi ya ardhi yanayolizunguka eneo la maji husika: 
Kilimo
Aina ya mimea inayozunguka eneo la maji husika (chagua yote yanayohusika): 
Miti
Nyasi
Mengineyo
Plants
Je juu ya maji kuna mojawapo ya haya?: 
Hamna
Je kuna vyanzo vyovyote vya uchafu katika maeneo yanayozunguka eneo hili la maji? (chagua yote yanayohusika): 
Mengineyo
No visible evidence of discharge. Possible run off from agricultural land and nearby houses.
Viumbemaji gani ambao wanaishi hapo? (chagua yote yanayohusika): 
Mimea iliyojitokeza juu ya maji
Je kuna algae?: 
Hamna algae
Mtiririko wa maji
Kisia mtiririko wa maji: 
Yamesimama
Kisia kima cha maji: 
Kawaida
Kemikali
Naitreiti: 
5-10
Fosifeti: 
0.05-0.1
Muonekano wa macho
Ubora wa maji-sechi diski (tope): 
<14
Kadiria rangi ya maji: 
Mengineyo
Colurless/Slightly yellow Ph 7.18
Sample for group: 
Mersey Rivers Trust - River Guardians
Group question: 
Is the algae...
Are there any pollution sources in the immediate surroundings? (select all that apply)
Can you see evidence of the following water uses? (select all that apply)
What aquatic life is there evidence of? (select all that apply)
Estimate the water flow
Estimate the water level
Water Quality – Secchi Tube (Turbidity).