Taarifa ya sampuli

7.5
0.035 9999 No algae Colourless

1d;14;33

Takwimu zako zinaashiria kuwa hali ya ikolojia ya eneo hili la maji hairidhishi.

Viwango vya uchafuzi vinaweza kubadilika katika kipindi cha mwaka kutokana na hali ya hewa na mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Tafadhali tusaidie kuongeza uelewa kwa kuendelea kupima maji ya eneo hili mara kwa mara.

Vipimo vya kijiografia ya eneo lako
Latitudo:50.995681 : 51.595681
Longitudo:-0.637634 : -0.037634
Wastani wa vipimo vya Wanasayansi Wananchi wote katika eneo lako:
Sampuli katika eneo husika: 1536
Wastani wa Fosifeti (mg/L): 0.18 ± 0.26. Vipimo vyako: 0.035 mg/L
Wastani wa Naitreiti (mg/L): 4.0 ± 4.3. Vipimo vyako: 7.5 mg/L
Wastani wa uchafu/tope (NTU): 27 ± 44. Vipimo vyako: NTU

 

 


Linganisha vipimo vyako na vile vya maeneo yanayofahamika

Maelekezo
English
Ingiza kwa mkono latitudo/longitudo: 
si
Vipimo vya kijiografia: 
Idadi ya washiriki: 
2.00
Maelezo: 
Water outlet from business park.
Kifaa kilichotumika: 
IOS
Ikolojia
Aina ya eneo la maji: 
Mto
Matumizi ya ardhi yanayolizunguka eneo la maji husika: 
Kiwanda
Aina ya mimea inayozunguka eneo la maji husika (chagua yote yanayohusika): 
Miti
Nyasi
Mengineyo
Earth footpath.
Je juu ya maji kuna mojawapo ya haya?: 
Povu
Kemikali
Naitreiti: 
5-10
Phosphate: 
0.02-0.05
Muonekano wa macho
Kadiria rangi ya maji: 
Hayana rangi
Sample for group: 
Thames WaterBlitz